Haettavana kanttorin tehtävä Lapin ortodoksisessa seurakunnassa

29.3.2021

Lapin Ortodoksinen Seurakunta

Avoinna Lapin ortodoksisen seurakunnan Rovaniemen toimipaikkaan sijoitettu kanttorin työsopimussuhteinen toimi (hakuaika 29.3.-28.4.2021)

Noin 1100 jäsenen vireä Lapin ortodoksinen seurakunta on pinta-alaltaan Suomen suurin, rajoittuen etelässä Oulun seurakuntaan, lännessä Ruotsiin, pohjoisessa Norjaan ja idässä Venäjään. Laajan alueen lisäksi seurakunnan rikkautena on se, että huomattava osa seurakuntalaisista on kolttasaamelaisia, Suomen alkuperäiskansaa. Kolttakulttuuri antaakin oman erityisen lisänsä seurakunnan elämään. Seurakuntalaisista suurin osa on Rovaniemen kaupungissa ja Inarin kunnassa. Lapin seurakunnassa etsitään aktiivisesti uusia tapoja tehdä seurakuntatyötä. Seurakunta on ollut edelläkävijä muun muassa sosiaalisen median ja verkkoviestinnän mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Seurakunnassa arvostetaan hyvää yhteishenkeä sekä toista arvostavaa keskinäisen kunnioituksen ilmapiiriä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistyötä tekevien välillä. Osaamista kehitetään ja työn tekemisen puitteet on järjestetty mahdollisimman hyvin. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään osaamistaan muun muassa kouluttautumalla sekä tarjoamalla mahdollisuus työnohjaukseen. Seurakunnan henkilöstöstä ja sen hyvinvoinnista huolehditaan hyvin. Seurakunnassa edistetään työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä osoittamalla riittävästi resursseja henkilöstön työhyvinvointitoimintaan. 

Hienojen ihmisten ja mahtavien maisemien Lappi on ainutlaatuinen toimintaympäristö. Tehtävän toimipaikkana on kasvava, 60 000 asukkaan arktinen pääkaupunki Rovaniemi, joka tarjoaa hyvän työpaikan lisäksi laadukkaan ja turvallisen asuinympäristön lähellä luontoa sekä loistavat vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Vilkkaana matkailu- ja yliopistokaupunkina keskellä Lapin upeaa luontoa Rovaniemi tarjoaa erinomaiset kasvukeskuksen palvelut, hyvät koulutus- ja opiskelumahdollisuudet sekä monipuoliset harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet kaikille perheenjäsenille. Kaupungista löytyy myös erinomainen kattaus kulttuuria ja urheilua. Ilmapiiri on lappilaiseen tapaan mukavan rento, mikä lisää viihtyvyyttä niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Rovaniemeltä on myös erinomaiset kulkuyhteydet kaikkialle.

Haettavana olevan kanttorin pääasiallisena tehtävänä on seurakunnan eteläisen alueen kirkkomusiikkitoiminnasta vastaaminen sekä kirkkolaulun ja kuorotoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen. Toimenkuva on monipuolinen ja siihen kuuluu myös muuta seurakuntatyötä, kuten esimerkiksi nuoriso- ja diakoniatyötä sekä toimistotyötä. Työyhteisön sisällä työtehtäviä jaettaessa huomioidaan kunkin työntekijän erityisosaaminen sekä henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet.

Toimeen valittavan tulee täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä organisoida ja kehittää kirkkomusiikkitoimintaa sekä muuta seurakuntatyötä itsenäisesti ja osana työyhteisöä. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitekykyä. Aiempi kokemus kanttorin työstä katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Tehtävä on otettavissa vastaan 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Koska tehtävään kuuluu myös lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä, on toimeen valitun ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Jaakko Vainio, puh. 0400 178 744

Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Oulun hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa Oulun metropoliitan kansliaan 28.4.2021 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu).

Palaa ajankohtaista -sivulle

Array