Kirkko ja suomalaistamistoimet

12.2.2022

Jaakko Vainio

Helsingin sanomat pääkirjoituksessaan 6.2. ansiokkaasti muistutti, että saamelaisuus on Suomelle rikkaus. Kirjoituksessa mainitaan: ”saamelaisten suomalaistamispolitiikan etulinjassa on ollut kirkko”.

Kirkolla tässä yhteydessä kaiketi tarkoitetaan evankelis-luterilaista kirkkoa.

Kirjoituksessa myös lainataan Oulun evankelis-luterilaisen piispan Jukka Keskitalon hiljattain Vatikaanin vierailulla lausumia sanoja: ”Tulemme vielä myös siihen hetkeen, jolloin koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, ja muidenkin kirkkojen, on syytä pyytää anteeksi saamelaisilta.”

Mihin muihin kirkkoihin piispa Keskitalo viittaa?

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff sanoo Lapin kansassa 6.2.: ”Omaleimainen kulttuurimme, kielemme ja ortodoksinen uskonto ovat aiheuttaneet kansallemme suurta taakkaa syrjinnän eri muodoissa”.

Kaikkien saamelaisten osalta suomalaistamistoimet ovat tarkoittaneet kieleen ja kulttuuriin liittyvää syrjintää ja monen kohdalla niiden menettämistä. Kolttasaamelaisten kohdalla luetteloon on liitettävä myös Feodoroffin mainitsema ortodoksinen usko, jonka liian moni kolttasaamelainen on suomalaistamistoimien seurauksena menettänyt. Olihan luterilaiseen uskoon kehottaminen osa suomalaistamista kyseisen kirkon toimiessa tässä etulinjassa.

Ortodoksisen kirkon ja kolttasaamelaisten välinen yhteiselo on jatkunut jo viisi vuosisataa. Pyhän Trifon Petsamolaisen muisto elää edelleen kolttasaamelaisten keskuudessa. Sukupolvelta toiselle siirtyvät muistot ja tarinat kertovat tämän pyhän merkityksestä kolttasaamelaisille. Häntä ei varmasti muisteltaisi, eikä hänestä edelleen kerrottaisi tarinoita, mikäli hän olisi käyttäytynyt siirtomaaherran tavoin.

On toivottavaa, että juuri työskentelynsä aloittaneelle saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle annetaan työrauha. Siksi emme liiaksi ennakoi työn tuloksia. Ortodoksinen kirkko tukee komission työtä ja kirkon työntekijät tukevat heitä, jotka prosessin aikana joutuvat käsittelemään kipeitäkin asioita. On tärkeää, että menneisyyden vääryydet tuodaan esille ja niiltä vältytään jatkossa.

Totuus- ja sovintokomission tehtävänä on ensin selvittää totuus, minkä jälkeen tiedämme asiat joihin tarvitsee löytää sovinto. Odotamme tuleeko komission työn tuloksena esiin sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi myös ortodoksiselta kirkolta sovintoeleitä kolttasaamelaisten suuntaan.

Myös ortodoksisen kirkon tulee pyytä anteeksi ainakin sitä, että kirkkona emme ole tehneet niin paljon kolttasaamelaisten hyväksi kuin olisimme voineet tehdä.

Suomalaistamistoimet ovat myös muualla kuin saamelaisten kohdalla kohdistuneet erityisesti juuri ortodokseihin. Esimerkiksi Karjalan siirtolaisista huomattava osa menetti niiden seurauksena kielensä ja kulttuurinsa lisäksi myös ortodoksisen uskonsa. Olisiko tässä seuraava totuuden ja sovinnon etsimisen paikka. Anteeksipyynnötkään eivät olisi pahasta.

 

Kirjoitus julkaistu Lapin kansassa 12.2.2022

Palaa papin palsta -sivulle