Seurakunnanvaltuustovaalien ehdokkaat esittäytyvät

1.11.2019

Lapin Ortodoksinen Seurakunta

Seurakunnanvaltuustovaalit lähestyvät. Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta.

Jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään niin monta vaalialueensa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä valtuustoon. Valituiksi tulevat I vaalialueelta neljä (4) eniten ääniä saanutta ehdokasta ja II vaalialueelta viisi (5) eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Ehdokkailta kysyttiin, mitkä teemat ovat heidän sydäntään lähellä. Alta voit lukea jokaisen vastauksen.

I Vaalialue

n:o 2 Helena Määttä, 59

”Toisen ihmisen elämän kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Näiden lisäksi tärkeitä ovat luonto, kulttuuri ja perinteet. Tiivistettynä ajatukseni: levitä hyvää ja karta pahaa!”

n:o 3 Terhi Harju, 32

”Kirkon toiminnan ylläpitäminen koltta-alueella. Pidän myös tärkeänä koltansaamen kielen turvaamisen niin, että mm. kirkon viestintää ja palveluksia olisi jatkossakin koltansaameksi.”

n:o 4 Kaisa Vuolukka, 39

”Monikulttuurisuus sekä yhteistyö laajan seurakunnan eri osien välillä, esimerkiksi tiiviimpi kanssakäyminen pohjoisen ja eteläisen alueen väen kesken.”

n:o 5 Armas Hakkola, 65

”Sydäntäni lähellä ovat lapsiperheet ja nuoret; että saisimme heitä mukaan kirkon toimintaan. Palvelusten lisäksi on tärkeää, että olisi mm. kerhoja ja yhteisiä tapaamisia tasaisesti.”

n:o 6 Satu Kuha, 46

”Uskonnonopettajana minulle ovat tärkeitä lapsten ja nuorten asiat sekä lapsiperheiden hyvinvointi. Seurakunnalla on tärkeä rooli tukea arjessa jaksamista ja luoda pysyvyyttä elämän muutosvaiheissa.”

II Vaalialue

n:o 7 Pekka Raudaskoski, 91

”On tärkeää muistaa, että jokainen ihminen on Jumalankuva ja ihmiset keskenään tasa-arvoisia taustasta riippumatta. Toisen kohdatessamme muistaisimme: hän on se lähimmäinen, jota minun tulee rakastaa.”

n:o 8 Hannele Fofonoff, 22

”Nuorten asiat sekä heidän tavoittaminen. Lisäksi on tärkeää, että sivukylien puolta pidetään yhtä hyvin kuin isompien keskittymien. Ikäni puolesta toisin valtuustoon uusia ja raikkaita näkemyksiä.”

n:o 9 Aila Lesonen, 71

”Minulle lähellä sydäntä ovat kirkkomme venäjänkieliset jäsenet. Haluan olla apuna venäjää puhuville seurakuntalaisille ja tuoda heidän äänensä kuuluviin.”

n:o 10 Rauno Toivainen, 54

”Pidän tärkeänä, että seurakunnan talous on kestävällä pohjalla, uskonnonopetusjärjestelyt saadaan lainmukaisiksi ja että tulevassa mahdollisessa seurakuntien yhdistämisessä kuuluu lappilaisten ääni.”

n:o 11 Meeri Ylinampa, 62

”Minulle on tärkeää, että pystyisimme pitämään kirkkomme toimintaa elävänä. Siten, että olemassa olevilla resursseilla saisimme järjestettyä toimintaa monipuolisesti kaikki jäsenemme huomioon ottaen.”

n:o 12 Ville-Petteri Koivumäki, 32

”Pidän tärkeänä, että sakramentteja (mm. liturgiaa) toimitetaan mahdollisimman monella paikkakunnalla säännöllisesti.”

Palaa ajankohtaista -sivulle