Piispainkokouksen paimenkirje päivitettyyn koronavirustilanteeseen

17.3.2020

Jaakko Vainio

Kristuksessa rakkaat isät, veljet ja sisaret!

Kuten jokainen on jo voinut havaita, koronavirus vaikuttaa jokaisen elämäntilanteeseen, vaikka suurin osa meistä ei olekaan välittömässä vaarassa. Koronakriisin koskettaessa meitä kaikkia, kutakin yksilöllisesti, on äärimmäisen tärkeää tiedostaa tilanteen vakavuus. Suurimmassa vaarassa ovat yhteiskuntamme hauraimmat ihmiset. Epidemian leviämisen estäminen vaatii vastuullisuutta meiltä kaikilta. Terveysviranomaisten ja valtiovallan turvallisuusohjeiden noudattaminen on kristillistä lähimmäisenrakkautta, lähimmäistemme terveydestä huolehtimista.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne maassamme on jo vaikuttanut kirkkomme seurakuntaelämään monin tavoin. Kirkkona ja kirkon jäseninä joudumme nyt merkittäviin sopeutustoimiin, joilla estämme omalta osaltamme epidemian leviämistä. Toisaalta voimme niillä toivon mukaan myös hälventää pelkoja. Paniikille emme anna tilaa.

Kirkon tehtävänä on kutsua maailma elämään Jumalan valtakunnassa. Jokainen toimitettava liturgia tuo Jumalan valtakuntaa lähemmäksi meitä, vaikka läsnäolijoita kirkossa olisikin vähän. Teknologian suomien ihmeiden ansiosta kannustamme hyödyntämään kirkkomme palveluita internetissä seuraamalla jumalanpalvelusten verkkolähetyksiä kotona ja olemalla sielunhoidollisissa kysymyksissä sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä seurakuntien pappeihin.

Nämä toimenpiteet eivät muuta kirkkomme perinteitä, vaan ovat pikemminkin väliaikaisia varotoimia kriisin aikana. Kuten äitikirkkomme Pyhä Synodikin totesi ”uskomme Jumalaan ei lakkauta järjenkäyttöä.”

Apostoli Paavali kirjoittaa:

Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin.” (1 Thess. 5:9–11)

Rohkaistessamme ja vahvistaessamme toisiamme kääntykäämme rukouksissamme myös Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen puoleen, että tämä pandemia-aika päättyisi nopeasti, ja että Hän, Puhtaimman Äitinsä, Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian esirukousten kautta pelastaisi ja varjelisi meitä kaikilta taudeilta ja ahdistuksilta.

Muistakaamme rukouksissamme sairastuneita ja anokaamme Herraa lahjoittamaan heille sielun ja ruumiin terveyttä.

Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Arseni
Kuopion ja Karjalan metropoliitta

Elia
Oulun metropoliitta

Palaa ajankohtaista -sivulle