Oulun hiippakunnassa rajoituksia puretaan hallitusti ja vaiheittain

13.5.2020

Jaakko Vainio

Metropoliitta Elia ja seurakuntien kirkkoherrat linjasivat kirkon toimintaa hiippakunnan alueella kokouksessaan 13.5.

Hiippakunnassamme ja sen seurakunnissa olemme aiemmin sitoutuneet toimimaan kirkon yhteisen kriisi- ja valmiusryhmän ohjeiden mukaan. Ryhmän toiminnan päätyttyä jatkamme toimintaa sen aiemmin ohjeistamien rajoitusten pohjalta etenemällä hallitusti ja vaiheittain kohti uutta normaalia. Etsimme yhdessä mahdollisuuksia palvelutehtävämme toteuttamiseen. Poikkeusoloissa kirkon toiminta ei lakkaa. Kirkko on aina poikkeusoloissa kyennyt luoviin ratkaisuihin, koska se ei ole pelkkä organisaatio vaan tässä ajassa elävä yhteisö, jonka päämäärä on aina sama, mutta keinot voivat muuttua tilanteiden mukaan. Nyt meidän on etsittävä ja löydettävä uusiin olosuhteisiin soveltuvia kirkollisen työn muotoja. Kaikessa toiminnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettemme omilla valinnoillamme tartuta lähimmäisiämme, sillä heidän terveydestään huolehtiminen on todellista kristillistä lähimmäisenrakkautta. Jokainen ihmishenki on korvaamaton ja kristittyinä tehtävämme on suojella elämää. 13.5. Metropoliitta Elian johdolla järjestetyssä kirkkoherrojen kokouksessa olemme sopineet alla esiteltävistä kirkollista työtä koskevista ohjeista ja toiminnan suuntaviivoista hiippakuntamme alueella.

Kuinka nyt toimimme?

Hiippakunnassa ja kaikissa sen seurakunnissa etsitään paikallisiin olosuhteisiin sopivia kirkollisen elämän muotoja yleisiä rajoituksia ja turvallisuusohjeita noudattaen. Työntekijöiden ja seurakuntalaisten turvallisuudesta huolehditaan ja tartuntariskit minimoidaan kaikessa toiminnassa. Noudatamme toiminnassamme seuraavia suuntaviivoja:

– Jumalanpalvelukset kirkkorakennuksissa toimitetaan ilman kirkkokansaa suljetuin ovin 31.7. saakka. Jumalanpalveluksia nykyistä suuremmalle seurakuntalaisten joukolle voidaan toimittaa ulkona 1.6. alkaen.

– Perinteistä yöpymisiä sisältävää leiritoimintaa ei järjestetä kesän aikana.

– Jokaisessa seurakunnassa järjestetään seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua Herran Pyhään Ehtoolliseen. Ehtoolliseen osallistuminen voidaan järjestää esimerkiksi pitämällä kirkkoa auki riittävän usein tai vaikkapa ajanvarausjärjestelmällä. Turvallisuuteen liittyvät kysymykset varmistetaan selkeällä ohjauksella. Ehtoollisen jakaminen tapahtuu aina osana jumalanpalvelusta. Liturgian ulkopuolella toimitetaan esimerkiksi lyhyt rukouspalvelus.

– Kirkollisten toimitusten, esimerkiksi hautauspalvelusten väkimäärä pidetään edelleen myös 1.6. alkaen mahdollisimman vähäisenä tilojen asettamat rajat huomioiden. Hautauspalvelusten toimittamista haudalla suositaan.

Seurakunnissa voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavanlaisia työmuotoja ajalla 1.6.–31.7:

– Toimittaa jumalanpalveluksia ulkotiloissa turvaväleistä (2m), henkilömäärästä (max.50 hlöä) ja hygieniasta huolehtien. Jumalanpalvelusten toimittaminen ulkona vähentää tartuntariskiä ja mahdollistaa mahdollisimman monen seurakuntalaisen turvallisen osallistumisen.

– Järjestää mahdollisuus ehtoolliseen osallistumiseksi paikalliset olosuhteet ja rajoitukset huomioiden.

– Järjestää lasten ja nuorten päivätoimintaa ja muita pienten toimintaryhmien kokoontumisia.

– Järjestää monimuotokristinoppikouluja, joihin voi sisältyä päivätapaamisia.

– Kohdata, palvella ja auttaa ihmisiä kasvotusten tai eri kommunikaatiokanavia käyttäen.

– Etsiä yhteistyökumppaneita diakoniatyön tehostamiseen

– Pitää mahdollisuuksien mukaan kirkkoja auki hiljentymistä ja rukousta varten.

Kirkollisten toimitusten ja kaiken toiminnan enimmäishenkilömäärä on se mikä kussakin tilassa voi turvallisesti kokoontua (ks. ohje alla kohdassa tulevaisuuden suunnittelu). Ei kuitenkaan enempää kuin valtioneuvoston asettama 50 henkilöä. Ulkona toimitettavien jumalanpalvelusten osalta tämä määrä on kenties mahdollista ylittää, mikäli turvallisuudesta huolehditaan erityisjärjestelyin. Aluehallintovirastot tarkentavat ohjeistustaan tämän osalta toukokuun loppuun mennessä, minkä jälkeen voimme arvioida onko toiminnassamme mahdollista toteuttaa viranomaisten määräämät yli 50 henkilön kokoontumisen edellyttämät erityisjärjestelyt.

Tulevaisuuden suunnittelu

Seurakunnissa teemme seuraavia toimia:

– Huomioimme, että tämänhetkisten rajoitusten mukaan ihmisten väliset etäisyydet ovat kaikissa tilanteissa vähintään kaksi metriä. Ainoa poikkeus tähän on ehtoolliseen osallistuminen.

– Valmistaudumme siihen, että 1.8. alkaen mahdollisesti myös sisätiloissa toimitettaviin jumalanpalveluksiin voi osallistua kirkkokansaa ja muita toimintoja voidaan avata nykyistä suuremmalle seurakuntalaisten joukolle.

– 1.6. mennessä kartoitamme mahdolliset tilat ja enimmäishenkilömäärän, joka voi kussakin tilassa turvallisesti kokoontua.  Tilojen käyttömahdollisuuksia arvioitaessa on henkilöiden välisen yli kahden metrin etäisyyden lisäksi huomioitava myös ihmisten siirtymiset tilaan ja sieltä pois, sekä mahdollinen liike jumalanpalvelusten aikana. Joissakin tilanteissa jumalanpalvelusten toimittamiseen kirkkorakennusta paremmin voi soveltua kirkkoa suurempi seurakuntasali tai muu tila. Tilakartoitus tehdään ennen kesäkuun alkua, jotta sitä voidaan soveltaa heti kirkollisten toimitusten osalta ja myöhemmin myös yleisten jumalanpalvelusten osalta.

– Valmistaudumme käytettävien tilojen lisääntyvään siivoustarpeeseen.

Voimassa olevat rajoitukset

Valtioneuvosto muutti kokoontumisrajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1. kesäkuuta alkaen toistaiseksi. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävien kokoontumisten kohdalla turvallisuus varmistetaan rajaamalla henkilömääriä, asettamalla turvaetäisyyksiä ja ohjeistamalla hygieniasta. Seuraamme valtioneuvoston linjauksia, THL:n, STM:n ja aluehallintavirastojen ohjeita sekä epidemiatilannetta. Muuttuvaan epidemiatilanteeseen sekä viranomaisten ohjeisiin ja rajoituksiin reagoidaan ja hiippakuntamme ohjeita päivitetään tarvittaessa. Valtioneuvosto tulee arvioimaan tilannetta kesäkuun loppuun mennessä. Muun muassa tämän pohjalta voimme arvioida tilannetta uudelleen.

Edellä esitettyjen suuntaviivojen pohjalta toteutamme palvelutehtäväämme kenenkään terveyttä ja turvallisuutta vaarantamatta. Tarkemmat toimintaohjeet erillisessä liitteessä. Seuraamme epidemiatilannetta ja viranomaisten antamia ohjeita sekä kuulemme asiantuntijoita ja päivitämme toimintamalleja tarvittaessa. Jatkakaamme toistemme puolesta rukoilemista.

metropoliitta Elia

kirkkoherra Aleksej Sjöberg

kirkkoherra Marko Patronen

kirkkoherra Andrei Sõtšov

kirkkoherra Jaakko Vainio

kirkkoherra Reijo Marjomaa

Palaa ajankohtaista -sivulle

Array