Luomakunnan päivänä 1.9.

1.9.2021

Jaakko Vainio

Kuinka huolehdimme Jumalan meille antamasta lahjasta


Syyskuun ensimmäisenä päivänä aloitamme uuden kirkkovuoden. Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka on siunannut syyskuun ensimmäisen päiväksi luonnon puolesta.
Erityisesti tänään meitä muistutetaan ja kehotetaan rukoilemaan luonnon ja koko luomakunnan puolesta.


Jumala on luonut maan ja kaiken mitä siinä on. Hän on luonut ihmisen luomakunnan herraksi. Tämä herruus ei kuitenkaan tarkoita, että ihmisellä olisi valta tehdä Jumalan luomalle luonnolle mitä tahansa. Herruus ei ole vapautta, vaan ennen kaikkea vastuuta.


Ihmiselle on annettu vapaa tahto. Ihminen käytti pian tätä lahjaa väärin, kiintyen siihen enemmän kuin lahjan antajaan. Langenneelle maailmalle tunnusomaista on ihmisten itsekkyys, mikä ilmenee ihmisyksilön välinpitämättömyytenä suhteessa toisiin ihmisiin ja myös ihmisten suhtautumisessa luojan luomaan luontoon.


Me käytämme Jumalan luoman luonnon lahjoja jatkuvasti väärin, enemmän kuin luonto kestää. Vastuuta luonnon tuhoamisesta emme voi siirtää metsiä liikaa hakkaaville metsäyhtiöille tai ympäristöä tuhoaville kaivosyhtiöille. Vastuu on meillä jokaisella.


Luomakunta ei ole omaisuuttamme, vaan Jumalan lahja meille. Tehtävämme onkin kiittäen ja kunnioittaen pitää huolta saamastamme lahjasta ja kohtuudella hyödyntää sen antimia. Olemme kuitenkin innostuneet kuluttamaan tuota lahjaa niin, että olemme unohtaneet itse lahjan antajan. Välinpitämättömyydellä toisia luotuja ja luontoa kohtaan osoitamme halveksuntamme Luojaa kohtaan.

Ympäristötoimet Lapin seurakunnassa
Lapin ortodoksinen seurakunta ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassaan. Seurakunnan perustehtävä on opetus, jumalanpalvelusten toimittaminen ja sielunhoito. Ympäristöasioiden huomioiminen on jo itsessään tärkeää, mutta myös edellytys sille, että perustehtävämme toteutuu. Ilmastonmuutos aiheuttaa ihmisille ahdistusta jo nyt, ja konkreettisesti heikentää meidän ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyvään elämään tulevaisuudessa. Kantaakseen oman vastuunsa Lapin ortodoksinen seurakunta on sitoutunut toiminnassaan seuraaviin periaatteisiin ja käytäntöihin, joiden toteutumista seurataan vuosittain:


Energia ja hankinnat
1. Säästämme energiaa aina kun mahdollista. Irrotamme laitteet pistorasiasta, kun laitteet on ladattu ja sammutamme sähkölaitteet ja valot, kun emme niitä tarvitse.
2. Käytämme tuulivoimalla tuotettua sähköä seurakunnan kiinteistöissä. Rakennusten energian kulutusta pyrimme pienentämään vähemmän energiaa kuluttavilla teknisillä ratkaisuilla ja alentamalla lämmityskaudella rakennusten sisälämpötilaa aina kun se on mahdollista.
3. Huomioimme tuotteiden elinkaaren hankinnoissamme ja ensisijaisesti yritämme korjata ennen kuin ostamme uuden. Laitteita uusittaessa huomioidaan energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys.
4. Tulostamme vain tarvittaessa ja suosimme kaksipuoleisia tulostuksia.
5. Lahjojen ja muistamisten kohdalla pyrimme valitsemaan aineettomia ja kestäviä, ekologisia ja kotimaisia lahjoja.
6. Vaikuttamistyössä ja viestinnässä suosimme sähköisiä julkaisuja.
7. Pyrimme vähentämään toiminnassamme syntyvän jätteen määrää. Huolehdimme
asianmukaisesta kierrätyksestä ja lajittelemme jätteet ohjeita noudattaen. Lahjoitamme käytöstä poistetut käyttökelpoiset tuotteet eteenpäin niitä tarvitseville.


Tarjoilut
1. Suosimme kokouksissa ja tilaisuuksissa paikallista ruokaa sekä Reilun kaupan kahvia ja teetä.
2. Mitoitamme tarjoilut osallistujien mukaan, jotta ruokahävikkiä ei syntyisi. Jos hävikkiä syntyy, tarjoamme ruokaa edelleen sitä tarvitseville.
3. Suosimme kestoastioita.


Liikkuminen
1. Pyrimme järjestämään tapahtumiin ja tilaisuuksiin
etäosallistumismahdollisuuden. Tapahtumapaikkoja valitessamme otamme huomioon mahdollisuuden saapua tilaisuuksiin pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Seurakunta tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden työsuhdepolkupyörän hankkimiseen ja kannustaa siten käyttämään polkupyörää auton sijasta.
2. Työmme luonne vaatii matkustamista lähialueilla ja kauempanakin. Ennen matkalle lähtöä pohdimme sen hyödyt kokonaisuuden kannalta, matkustustavan ja sen, saavuttaisimmeko etäyhteyksiä hyödyntämällä yhtä hyvän lopputuloksen. Mahdollisuuksien mukaan yhdistämme useamman tavoitteen samaan matkaan. Pyrimme valitsemaan ekologisimman kulkutavan, vaikka se ei olisi kustannuksiltaan halvin. Suosimme julkisia kulkuvälineitä ja pyöräilyä. Matkan vaatiessa yöpymistä suosimme mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä hotelleja. Pyrimme käyttämään yksityisautoja lähinnä silloin, kun kyydissä on useampi ihminen tai kuljetamme tapahtumaan tarvittavaa materiaalia tai muusta painavasta syystä kuten aikatauluista. Lentomatkoista aiheutuvat päästöt kompensoimme tukemalla ilmastohankkeita.
3. Hyödynnämme mahdollisuutta tehdä etätyötä. 
 

Vaikuttaminen
1. Viestimme ympäristöohjeistuksestamme ja annamme mallia seurakuntalaisille, muille seurakunnille ja kumppaneillemme. Otamme kannanotoissamme entistä aktiivisemmin ympäristönäkökulman huomioon.
2. Osallistumme kampanjoihin ilmaston ja ympäristön puolesta.
3. Seurakunta noudattaa kirkon ympäristöohjeistusta ja pyrkii sitä vieläkin
kunnianhimoisempiin tavoitteisiin.
4. Vedenpyhitysten, rukouspalvelusten ja akatistosten avulla julistamme luomakunnan
kauneutta ja eheyttä. Selitämme suurelle yleisölle kirkkomme ympäristöteologiaa, jossa ihminen on paitsi luomakunnan kaitsija, myös pyhittäjä.

Ohjeistuksen toteutumista seurataan ja ohjeistusta täydennetään vuosittain.

Palaa ajankohtaista -sivulle