Kuulutus ylimääräisestä seurakunnanvaltuuston vaalista 2021 Kuultõs pâiʹlmeärrsaž seäʹbrrkåʹddvälddõõzz vaalâst 2021

10.6.2021

Jaakko Vainio

Kuulutus ylimääräisestä seurakunnanvaltuuston vaalista 2021

Vaalin toimittamisen aika

Pohjois-Suomen ortodoksisten seurakuntien (Oulun, Kajaanin ja Lapin ortodoksiset seurakunnat) seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 7.-21.11.2021 välisen aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon viisitoista (15) jäsentä. Pohjois-Suomen seurakunnat muodostavat yhteensä seitsemän (7) vaalialuetta, joilta valitaan jäseniä seuraavasti:

Oulun seurakunnan I vaalialue 5 (viisi) (Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä ja Utajärvi)

Oulun seurakunnan II vaalialue 1 (yksi) (Alavieska, Kalajoki, Liminka, Lumijoki, Oulainen, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Siikalatva ja Merijärvi)

Oulun seurakunnan III vaalialue 1 (yksi)(Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio)

Kajaanin seurakunnan I vaalialueelta 3 (kolme) (Kajaanin kaupunki)

Kajaanin seurakunnan II vaalialue 2 (kaksi) (Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala)

Lapin seurakunnan I vaalialue 2 (kaksi)(Kemijärvi, Kolari, Pello, Posio, Rovaniemi, Salla, Sodankylä, Ylitornio, Pelkosenniemi, ja Ranua)

Lapin seurakunnan II vaalialueelta 1 (yksi) (Enontekiö, Inari, Kittilä, Savukoski, Utsjoki ja Muonio)

Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä Oulun, Kajaanin ja Lapin seurakunnan jäsenellä, joka täyttää viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä (7.11.2021) 16 vuotta.

Äänioikeutettujen luettelot ovat nähtävillä kirkkoherranvirastoissa aukioloaikoina (Oulu: ma-pe klo 9-12, Torikatu 74, 90120 Oulu; Kajaani: ma, to klo 10-13, Väinämöisenkatu 29 A 1, 87100 Kajaani; Lappi: ke klo 11-14, Ounasvaarantie 16, 96400 Rovaniemi) 13.-17.9.2021. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoihin viimeistään keskiviikkona 22.9.2021 klo 12 mennessä. Vaalilautakunnat vahvistavat äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 30.9.2021.

Äänioikeuttaan seurakunnan jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi ainoastaan oman vaalialueensa ehdokasta.

Ehdokkaiden asettaminen

Kahdella Oulun, Kajaanin ja Lapin ortodoksisten seurakuntien äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti. Kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta, kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Ehdottajien on oltava samalta vaalialueelta kuin ehdokas.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kunkin seurakunnan kirkkoherranvirastoon (Oulun kirkkoherranvirasto, Torikatu 74, 90120 Oulu; Kajaanin kirkkoherranvirasto, Väinämöisenkatu 29 A 1, 87100 Kajaani; Lapin kirkkoherranvirasto, Ounasvaarantie 16, 96400 Rovaniemi) viimeistään keskiviikkona 4.8.2021 klo 12 mennessä.

Vaalikelpoisuus

Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Oulun, Kajaanin tai Lapin ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunnat laativat seurakuntiin toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kunkin seurakunnan kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle, nettisivuille ja Aamun Koitto -lehden numerossa 2/21, joka ilmestyy 17.9.2021.

Oulussa 15.5.2021

Kirkkoherra Marko Patronen

Oulun ortodoksinen seurakunta

Tm. kirkkoherra Heikki Harvola

Kajaanin ortodoksinen seurakunta

Kirkkoherra Jaakko Vainio

Lapin ortodoksinen seurakunta

Kuultõs pâiʹlmeärrsaž seäʹbrrkåʹddvälddõõzz vaalâst 2021

Vaal tååimtemäiʹǧǧ

Tâʹvv-Lääʹddjânnam ortodookslaž seäʹbrrkooʹddi (Oulu, Kajaani da Lappi ortodookslaž seäʹbrrkååʹdd) seäʹbrrkåʹddvälddõõzz vaal tååimtet 7.–21.11.2021 kõskksaž ääiʹj. Vaalâst vaʹlljeet välddõʹsse vitmlo (15) vuäzzliʹžžed. Tâʹvv-Lääʹddjânnam seäʹbrrkooʹddi seʹst lie õhttsiʹžže čiččâm (7) vaalvuʹvdded, da vaalvuuʹdin vaʹlljeet vuäzzlaid nääiʹt:

Oulu seäʹbrrkååʹdd I vaalvuʹvdd 5 (vitt) (Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä da Utajärvi)

Oulu seäʹbrrkååʹdd II vaalvuʹvdd 1 (õhtt)(Alavieska, Kalajoki, Liminka, Lumijoki, Oulainen, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Siikalatva da Merijärvi)

Oulu seäʹbrrkååʹdd III vaalvuʹvdd 1 (õhtt) (Ǩeeʹmm, Keminmaa, Simo, Tervola da Tornio)

Kajaani seäʹbrrkååʹdd I vaalvuuʹdest 3 (koumm) (Kajaani gåårad)

Kajaani seäʹbrrkååʹdd II vaalvuʹvdd 2 (kueʹhtt) (Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi da Vaala)

Lappi seäʹbrrkååʹdd I vaalvuʹvdd 2 (kueʹhtt) (Ǩeeʹmmjäuʹrr, Kolari, Pello, Posio, Ruäʹvnjargg, Salla, Suäʹđjel, Ylitornio, Pelkosenniemi da Ranua)

Lappi seäʹbrrkååʹdd II vaalvuuʹdest 1 (õhtt) (Jeänõk, Aanar, Kihttel, Savukoski, Uccjokk da Muonio)

Jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõk

Jiõnstemvuõiggâdvuõtt seäʹbrrkåʹddvälddõõzz vaalâst lij juõʹǩǩ jiõnstemvälddsai loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum Oulu, Kajaani da Lappi seäʹbrrkååʹdd vuäzzlast, kååʹtt teâudd mââimõsân vuõssmõs vaalpeeiʹv (7.11.2021) 16 eeʹǩǩed.

Jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõõǥǥ lie vueiʹnnemnalla ceerkavkonttrin äävaiåårramaaiʹji (Oulu: vu–pi čiâss 9–12, Torikatu 74, 90120 Oulu; Kajaani: vu, ne čiâss 10–13, Väinämöisenkatu 29 A 1, 87100 Kajaani; Lappi: se čiâss 11–14, Ounasvaarantie 16, 96400 Ruäʹvnjargg) 13.–17.9.2021. Õõlǥtõõzz jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõõǥǥ teevvmest âlgg kueʹđđed ceerkavkonttrid mââimõsân seärad 22.9.2021 čiâss 12 mõõneeʹst. Vaal-luʹvddkååʹdd raʹvvje jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõõǥǥ såbbreʹstez 30.9.2021.

Seäʹbrrkååʹdd vuäzzlaž vuäitt ââʹnned jiõnstemvuõiggâdvuõđâs tåʹlǩ persoonlânji. Jiõnsted vuäitt tåʹlǩ jiijjâs vaalvuuʹd võboršeeʹǩǩ.

Võboršiiʹǩǩi piijjmõš

Kueʹhtten Oulu, Kajaani da Lappi ortodookslaž seäʹbrrkooʹddi jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩest lij vuõiggâdvuõtt piijjâd vaalvuuʹdsteez võboršiiʹǩǩid seäʹbrrkåʹddvälddõʹsse. Eʹtǩǩõõzz âlgg tuejjeed ǩeerjlânji. Juõʹǩǩ eʹtǩǩõõzzâst vueiʹtet eʹtǩǩeed jäänmõsân nuʹtt mäŋgg võboršeeʹǩǩ ko kõõččmõõžžâst åårrai vaalvuuʹdest vaʹlljeet välddõʹsse vuäzzlaid.

Äʹššǩeeʹrjest âʹlǧǧe leeʹd võboršeeʹǩǩ tiudd nõmm, šõddâmäiʹǧǧ, dommkåʹdd, neʹttpååʹštaddrõs da teʹlfon-nââmar. Eʹtǩǩeei âʹlǧǧe leeʹd seämma vaalvuuʹdest ko võboršeǩ.

Võboršiiʹǩǩi piijjmõõžž kuõskki äʹššǩiiʹrjid âlgg tååimted juõʹǩǩ seäʹbrrkååʹdd ceerkavkonttra (Oulu ceerkavkoontâr, Torikatu 74, 90120 Oulu; Kajaani ceerkavkoontâr, Väinämöisenkatu 29 A 1, 87100 Kajaani; Lappi ceerkavkoontâr, Ounasvaarantie 16, 96400 Ruäʹvnjargg) mââimõsân seärad 4.8.2021 čiâss 12 mõõneeʹst.

Vaalââʹntemvuõtt

Seäʹbrrkåʹddvälddõõzz vuäzzliʹžžen vueiʹtet vaʹlljeed ortodookslaž kriistlaž väimmjurddjest tobddum 18 eeʹǩǩed teâuddam seäʹbrrkååʹdd vuäzzla, kååʹtt ij leäkku väʹjjvälddsaž ij-ǥa Oulu, Kajaani leʹbe Lappi ortodookslaž seäʹbrrkååʹdd väʹlddtåimmsaž tuâjjlaž.

Vaal-luʹvddkååʹdd räʹjje seäʹbrrkooʹddid tååimtum äʹššǩiiʹrji vuâđald võboršeǩloǥstõõǥǥ di iʹlmmtõõzz jiõnstemaaiʹjin da jiõnstempaaiʹǩin, vaalvueʹjjest di tõʹst, kuäʹss vaal puäđõõzz õlmstââʹttet. Tän iʹlmmtõõzz piijât vueiʹnnemnalla juõʹǩǩ seäʹbrrkååʹdd ceerkavkonttrest seäʹbrrkååʹdd iʹlmmtemtaaul õõl, neʹttseeidaid da Aamun Koitto -lõõst nââmrest 2/21, kååʹtt iʹlmstââvv 17.9.2021.

Oulust 15.5.2021

Pââimõspapp Marko Patronen

Oulu ortodookslaž seäʹbrrkåʹdd

Pââimõspapp Heikki Harvola

Kajaani ortodookslaž seäʹbrrkåʹdd

Pââimõspapp Jaakko Vainio

Lappi ortodookslaž seäʹbrrkåʹdd

Palaa ajankohtaista -sivulle