Kirkollishallituksen päätös koskien kirkon toimintaa

17.3.2020

Jaakko Vainio

Kirkollishallitus päätti, että jumalanpalvelukset toimitetaan koko kirkossa 17.3. alkaen niin, että paikalla on enintään kymmenen ihmistä.

Kirkollishallitus piti koronavirustilanteeseen liittyvän sähköpostikokouksen 16.–17.3.2020. Kokoukseen osallistuivat kaikki kirkollishallituksen jäsenet: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, kirkkoherra Marko Patronen, nunna Elisabet, Anna-Katriina Salmikangas ja Matti Tolvanen.

Kokouksessa tehtiin yksi päätös.

Koronavirustilanteen huomioiminen Suomen ortodoksisessa kirkossa

Valtioneuvosto on 16.3. 2020 linjannut, että yli kymmenen hengen kokoontumiset kielletään 13.4. 2020 saakka. Arkkipiispan nimittämä työryhmä on valmistellut 16.3. 2020 toimenpideohjeet koko kirkolle. Liite 201.

Kirkollishallitus päätti panna täytäntöön työryhmän antamien ohjeiden mukaiset toimenpiteet kaikissa seurakunnissa ja kirkon yksiköissä 17.3.2020 lukien. Kirkon toiminnassa aiemmin annettuja ohjeita tarkennetaan jumalanpalveluselämän osalta siten, että palvelukset toimitetaan valtioneuvoston linjauksen mukaisesti siten, että paikalla on enintään kymmenen ihmistä.

Liite 201 kokonaisuudessaan

Valtioneuvoston linjaus tuo tiukempia rajoituksia jumalanpalvelustoimintaan Suomen ortodoksisessa kirkossa

Tänään 16.3.2020 valtioneuvosto on antanut uudet ohjeet, joilla yli kymmenen hengen kokoontumiset kielletään toiseen pääsiäispäivään saakka. Kaikkien kirkon työntekijöiden on noudatettava valtioneuvoston antamia ohjeita.

Kirkko palvelee ihmisiä pyhien toimitusten, ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen sekä ortodoksisen kirkon perinteeseen perustuvan muun toiminnan kautta. Kirkon tehtävä on kulkea ihmisten rinnalla ja välittää toivon sanomaa. Kuitenkin kirkon on nyt sopeutettava toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla.

Kirkon toiminnassa aiemmin annettuja ohjeita tarkennetaan nyt jumalanpalveluselämän osalta siten, että palvelukset toimitetaan valtioneuvoston antaman linjauksen mukaan niin, että paikalla on enintään kymmenen ihmistä. Näin turvaamme sekä kirkkomme ikääntyvien ja riskiryhmään kuuluvien jäsenten, että myös oman toimintamme jatkuvuuden.

Suunnitellut radio- ja televisiopalvelukset toimitetaan samojen reunaehtojen puitteissa. Seurakuntien omaan harkintaan jää, mitkä suunnitelluista palveluksista on mielekästä toimittaa. Palvelukset toimitetaan minimihenkilöstöllä tartuntariskit minimoiden (turvaetäisyydet, henkilökohtaiset kirjat, nuotit jne…). Myös papiston on ehtoolliseen osallistuessaan noudatettava aikaisemmin 13.3. annettua ohjeistusta.

Arkkipiispa Leolta tulee kirkon sivuille paimenkirje, jossa hän vetoaa kirkon jäsenistöön ja pyytää ihmisiä toistaiseksi seuraamaan palveluksia verkon välityksellä. 

Verkkoon välitettävien palvelusten määrää lisätään. Kirkolle avataan aiemman suunnitelman mukaan keskusteluapua tarjoava puhelin. Lisäksi kirkon sivustolle on lisätty chat-toiminto, jonka kautta sivusto pyrkii palvelemaan tukea kaipaavia ihmisiä. 

Kansliatyö tapahtuu etäyhteyksien kautta ja ei-välttämättömät kirkolliset toimitukset siirretään tuonnemmaksi. Vapautuvia resursseja ohjataan esimerkiksi puhelinpäivystykseen ja sähköisen materiaalin (mm. videoidut rukoushetket, opetuspuheet, esitelmät jne) tuottamiseen. 

Laitosvierailuista ja riskiryhmään kuuluvien luona vierailuista luovutaan. Kiireellisistä ripityskäynneistä on sovittava hoitohenkilöstön kanssa.

Kaikkia esimiesasemassa olevia velvoitetaan huolehtimaan siitä, että työntekijät ovat tietoisia annetuista ohjeista ja että seurakunnissa myös toimitaan niiden mukaisesti. Piittaamattomuudella voi olla sekä riskiryhmiin kuuluvien, että seurakunnan toimintakyvyn kannalta hyvin ikävät seuraukset.

Seurakuntiin toimitetaan uudet ohjeet kirkkojen ulko-oville sijoitettavaksi useammalla kielellä.

Palaa ajankohtaista -sivulle