kirjaesittely: p.Sabbas Pyhitetyn typikon

4.5.2023

Rauno Pietarinen

Kristus nousi kuolleista!

Vuonna 2020 Ortodoksinen seminaari julkaisi pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslaisen suomeksi kääntämän p. Sabbas Pyhitetyn typikonin. Tavallisesti typikon tarkoittaa koko vuoden jumalanpalvelusten ohjekirjaa. Kirjassa on 500 sivua itse typikonia ja pappismunkki Damaskinoksen kirjoittamaa johdantoa 100 sivua. Lopussa on vielä suomennoksen liitteitä liki 100 sivua. Työ vei isä Damaskinokselta muiden tehtävien ohessa kymmenen vuotta. Harva on tietoinen kirjan olemassaolosta, vielä harvempi on siihen tutustunut. Kyllä kannattaisi! Kirja on toki tarkoitettu ensisijaisesti ammattilaisille ja vakaville harrastajille. 

Teoksen laaja johdanto on ainutlaatuinen. Vastaavaa vakavaan tutkimukseen perustuvaa katsausta typikonien, niiden synnyn ja jumalanpalveluskirjojen historiaan ei ole olemassa millään kielellä. Johdanto kannattaa lukea jo kirkollisen yleissivistyksen takia. Varsinainen typikon etenee kirkkovuoden mukaan ja siitä voi tarkistaa kulloisenkin päivän tai juhlan palvelusten kulun. Merkittävä lisäarvo kirjalle tulee pappismunkki Damaskinoksen perusteellisista alaviitteistä, joissa on myös esitelty Athos-vuoren nykykäytäntöä.

Vuonna 1991 olimme syksyn perheeni kanssa Kreetalla Haniassa. Siellä osallistuimme silloisen metropoliitta Irineoksen kotikappelissa arkipäivän jumalanpalveluksiin, joita aloimme toimittaa Ilomantsissa vuoden 1992 alussa. Tämä oli mahdollista koska isä Johannes Seppälä oli kääntänyt suomeksi päivittäisissä jumalanpalveluksissa tarvittavia minean, oktoekhoksen, paastotriodionin ja pääsiäiskauden tekstejä. Pyysimme tekstejä isä Johannekselta Ruotsista ja saimme niitä nopeaan tahtiin professori Hilkka Seppälän kautta. Ilomantsista tekstejä annettiin sitten edelleen luostareihimme ja mm. Helsingin seurakuntaan.

Pävittäisissä jumalanpalveluksissa tarvittavien tekstien saaminen suomeksi kohotti kirkkomme samalle tasolla muiden ortodoksisten kirkkojen kanssa. Ilman niitä olimme vähän kuin koulu ilman aapista ja laskennon oppikirjaa. Viikolla toimitettavat palvelukset ovat kirkon elämän perusvirtaus, arkiravintoa.

P. Sabbaan typikon ei sellaisenaan suoraan sovi seurakuntien jumalanpalvelusten ohjeistoksi, kuten kirjan kääntäjäkin toteaa. Kuitenkin ne papit ja kanttorit, jotka hallitsevat jumalanpalveluselämän perusteet, löytävät typikonista paljon arvokkaita ohjeita kunhan lukevat ensin kirjan laadukkaan johdannon. Tarkoitus ei ole uppoutua pikkutarkkoihin sääntöihin, vaan  noudattaa jumalanpalvelusten osalta kirkkomme traditiota, joka tuo Kristuksen luoksemme joka päivä.

Kiitos isä Damaskinos valtavasta työstä! Kiitos Ortodoksiselle seminaarille kirjan julkaisemisesta. Kirjaa voi tilata seminaarilta: ort.seminaari@ort.fi 

isä Rauno Pietarinen

Palaa papin palsta -sivulle