Elokuva Je’vida

16.10.2023

Rauno Pietarinen

Je’vidasta kertovan Katja Gauriloffin ohjaaman ja osin käsikirjoittaman elokuvan ensi-ilta on 20.10.2023. Suosittelen kaikkia katsomaan tämän ensimmäisen koltansaamenkielisen täyspitkän fiktiivisen filmin. Saamenmaan ensi-ilta oli perjantaina 14.10.2023 saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Yleisössä oli paljon kolttasaamelaisia, joista moni oli osallistunut elokuvan tekemiseen avustajina ja näyttelijöinä. Keskeisissä rooleissa oli eri ikäisiä paikallisia, jotka näyttelivät huikean hyvin. Kysyin Je’vidan äitiä näytelleeltä Heini Wessliniltä, kuinka kolttasaamelaiset onnistuvat niin hyvin näyttelijöinä. Hän sanoi syyksi sukujen kokemukset. Kysymys ei olekaan ”vain” näyttelemisestä, vaan omien sukulaisten kokemusten esittämisestä.

Elokuva näyttää kielen, oman kulttuurin ja jopa menneisyyden kadottamisen traagisuuden. Liikaa ei selitetä ja katsoja ymmärtää viittauksenomaisista kohtauksista kuinka virallinen Suomi on pyrkinyt suomalaistamaan ja myös luterilaistamaan kolttakansaa. Ennen esitystä moni haki paperipyyhkeitä taskuunsa. Esityksen jälkeen vielä useampi sanoi sellaisia tarvinneensa. Vanhoja haavoja aukesi ja ennen elokuvaa Leena Fofonoff saamelaisen psyko-sosiaalisen tuen yksiköstä (Uvja) kertoikin olevansa elokuvan jälkeen keskusteluapuna.

Elokuva näytti hienovaraisesti kolttakansan ja ortodoksisen uskon vahvan yhteyden. Je’vidan kodin ikonilla oli oma roolinsa ja kirkkomme rukoukset yhdessä vanhojen kolttakulttuuriin kuuluvien uskomusten kanssa värjäsivät elämän ja kuoleman kriittisiä kohtaamispisteitä. Hautaustoimitus oli kuvattu Sevettijärven pyhän Trifon Petsamolaisen kirkossa, sekin 1950-luvun alun käyntäntöjen mukaan: papilla musta jumalanpalveluspuku (nykyisin hautajaisissa valkea) ja rukouksissa kirkkoslaavia ja suomea. Tuohon aikaan ei koltansaamea vielä käytetty jumalanpalveluksissa.

Itselleni elokuva kolttataloineen ja maisemineen tuli lähelle senkin takia, että asumme samanlaisessa, alunperin valtion rakennuttamassa kolttatalossa puolen kilometrin päässä kuvauspaikasta, saman järven rannalla. Tämä talo toimi korona-aikana myös arkipäivien jumalanpalvelusten striimauspaikkana ja täältä olen myös puhunut useimmat opetusvideoni. On kunnia saada pitää asuttuna taloa, joka osaltaan on todistanut suurta kolttakulttuurin murrosta 1940-luvulta tähän päivään asti.

  

Palaa papin palsta -sivulle