Eläköön Filantropia!

11.4.2021

Rauno Pietarinen

Tuomaan sunnuntai on kirkollisen diakonian syntymäpäivä. Viikko pääsiäisen jälkeen ylösnousemuksen valtavat mittasuhteet tulevat ihmisen kokoisiksi kun Tuomaan kanssa kosketamme Herran haavoja. Niitä on kaikkialla Hänen ruumiissaan ympäri maailmaa. Missä yksikin Kristuksen vähäisimmistä jäsenistä kärsii, siellä meillä on tilaisuus palvella, kohdata Vapahtaja ja myös tehdä Hänet läsnäolevaksi sisariemme ja veljiemme elämässä.

Haavojen koskettaminen on kovaa työtä ja liian usein liian vierasta meille, jotka olemme vihkimyksessä siihen sitoutuneet. Jumalallinen Henki, joka heikkoja vahvistaa ja puutteelliset täydellisiksi tekee, tukee jokaista Kristusta seuraavaa. Toivottavasti meillä on rohkeutta pitää esillä maailman heikoimpien asiaa, vaikka niin moni ympärillämme kehottaa auttamaan vain ”omia” köyhiä! Ortodoksinen diakonia ei voi koskaan rajoittua vain lähelle tai vain kauas.

Merkittävä apu kansainvälisessä diakoniassa on Filantropia ry, kirkkomme kansainvälisen diakonian ja lähetyksen järjestö. Sen työntekijät ovat uhrautuvasti sekä suurella ammattitaidolla ja rakkaudella etsineet maailmalta hyviä kohteita meidän avullemme. He myös valvovat kohteita parhaiden käytäntöjen mukaan. Meitä kutsutaan lahjoittamaan rahaa. Rahasta luopuminen on vaikeaa ja liian usein liian vierasta meille. Mutta onko joku sanonut, että rakkauden osoittaminen olisi helppoa? Meidät on kutsuttu vain koskettamaan Kristuksen haavoja. Sen sijaan Kristus naulittiin ristille ja Hänen kylkensä lävistettiin.

Piispa Neofitos julkaisi oheisen kenialaisen kirkon kuvan 10.4.2021.

Palaa papin palsta -sivulle